Reaching the next level in life and business!
.

Leiderschapsprogramma

Tijdens het intensieve incompany Leiderschapsprogramma 'Waarderend leiderschap' ontwikkelen leidinggevenden van de organisatie hun leiderschapscompetenties. Dit doen ze in teamverband. De leidinggevenden gaan samen aan de slag om nieuwe of andere vaardigheden aan te leren waardoor de 'nieuwe' leiderschapscultuur gezamenlijk wordt geborgd.

De training wordt op maat gemaakt voor elke organisatie aan de hand van een diagnose van de huidige situatie en effecten. 

Het programma wordt ondersteund door diverse testen, verdiepingsopdrachten en theorie. Het kan tevens worden voorzien van een Competentie Ontwikkel Plan en een Leiderschapsopdracht per deelnemer. Hiermee worden de vaardigheden in de praktijk diepgaand geborgd.

Elk onderdeel beslaat minimaal 2 dagdelen, afhankelijk van de wens van de organisatie.

Opzet van het leiderschapsprogramma


Module I - Persoonlijk leiderschap

Onderdeel 1 – Ik als mens

 • Het podium pakken - Persoonlijke presentatie
 • Biografisch CV - Mijn drijfveren, talenten en kwaliteiten in beeld

Onderdeel 2 – Ik als leider

 • Mijn gebruiksaanwijzing - Crazy makers, allergieën én stressbronnen; Toepassen van hefboomvaardigheden
 • Mijn leiderschapsstijl - Voorkeursstijlen, stijlprofielen en managementrollen; Leiden en volgen

Ondersteund door geanonimiseerde 360-graden feedback en een persoonlijk metaprofiel       

Onderdeel 3 – Ik als turbulentiemanager

 • Mijn focusmanagementcompetenties - Persoonlijke effectiviteit vergroten
 • Mijn timemanagementvaardigheden - Persoonlijke efficiëntie bevorderen

Module II - Sturend leiderschap

Onderdeel 1 – De  PDCA-cyclus

Jaarplannen - Vertalen van strategische/tactische doelen naar operationele doelen

Managementinformatie - Voortgang bewaken én bijsturen

Onderdeel 2– Teamdoelmatigheid

Procesverliezen verminderen - Doelen, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, rollen, taken en procedures in overeenstemming brengen

Groepsdynamische processen - Interactiepatronen en samenwerking binnen en buiten de teams

Onderdeel 3 – Doeltreffend overleggen (inclusief onderdeel 'effectief online overleggen')

De basis van elk overleg - De ideale vergaderagenda én het optimale verslag. Van oeverloze details naar een heldere rode draad!

Vergader- en besluitvormingstechnieken - Handige technieken voor voorzitter en deelnemers. Kordaat knopen doorhakken met draagvlak!

Effectief online overleggen - Kort, krachtig en iedereen bij de les!

Module III - Coachend leiderschap

Onderdeel 1 – Duidelijke taal naar de medewerker  

 • Flexibel leiderschap - Leiderschapsstijl aangepast aan de behoefte van de medewerker
 • Het planningsgesprek - Doelen en competenties vertalen naar meetbaar succesvolle resultaten en gedrag
 • Verwachtingsmanagement - Een krachtig stuurgesprek voeren
 • Niet nagekomen afspraken - Een 'Management Moment van de Waarheid-gesprek' voeren

Onderdeel 2 – Optimaal aansluiten bij de medewerker

 • Positief leidinggeven - Optimaal aansluiten bij élke medewerker
 • Het functioneringsgesprek - STAR-bespreken van resultaten en competenties
 • De basis van feedback - Feitelijk feedback geven én de kracht van goed ontvangen
 • Interactiepatronen doorbreken - Probleemgerichte gesprekken kantelen naar oplossingen

Onderdeel 3 – Waarderen van de medewerker

 • Motivatietheorie in de praktijk - Optimale inzet van talenten
 • Het beoordelingsgesprek - De meetlat als groeimiddel
 • De kracht van progressie - Drie inspirerende coachtechnieken
 • Motiveren en inspireren - Een goed compliment op resultaat, proces of gedrag
Leiderschap
Leiderschapscoaching
Teamontwikkeling
 
Opbellen
E-mail