Reaching the next level in life and business!
.

Teamontwikkeling

Waarom teamontwikkeling of teamcoaching?

Het doel van teamcoaching is het stimuleren van het eigenaarschap en samenwerking binnen het team. Teams bevinden zich in verschillende ontwikkelfasen waarbij de samenwerking bevorderend of stagnerend kan werken in de teamontwikkeling.

Samenwerken, lees de aanwezigheid van effectieve interactiepatronen in het team en van eigenaarschap van het doel van het team, is essentieel voor een winnend team. Een top team zet geweldige resultaten neer met trots en plezier. De manier van communiceren in het team en de onderlinge beeldvorming gooien vaak zand in de motor van een goed functionerend team. Door het team in beweging te brengen met een nieuwe (zelf uitgewerkte) koers worden kracht en kwaliteiten gebundeld.  

Teamontwikkel- of teamcoachtraject

Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever wordt een verkennend gesprek gevoerd met het team of maken de teamleden samen een analyse van de teamontwikkeling op basis van de taakvolwassenheid en interactiepatronen. De teamcoaching is tevens gericht op het helder krijgen van de teamdoelmatigheid. Daarbij wordt gekeken naar de doelen van het team, de taken en rollen binnen het team, de procedures en de persoonlijke verhoudingen. Afhankelijk van het 'maturity-stadium' waarin het team zich bevindt en de analyse van de 'teamdoelmatigheid' worden interventies toegepast.

De opdrachtgever kan daarbij kiezen voor het toepassen van de 'team-meetlat' waarbij de harde structuur, eigenaarschap, interactiepatronen en samenwerking, leiderschap en de dieptestructuur gestructureerd worden gemonitord. Het team wordt in dat geval gedurende een langere periode gecoacht en getraind in de gewenste teamcompetenties en groepsontwikkeling. 

Wat kan teamontwikkeling opleveren?

  • Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor doel, proces en resultaat
  • Teamplanning en doelgerichtheid
  • Gedragen besluitvorming
  • Zuivere feedback geven, vragen en ontvangen
  • Positieve samenwerking
  • Effectief onderhandelen
  • Conflictvaardigheid
  • Betrokkenheid, tevredenheid en bevlogenheid
Training
Coaching
Maatwerk
 
Opbellen
E-mail