Reaching the next level in life and business!
.

Compassie Training - The Intensive

In 7 weken een vriendelijkere verhouding met jezelf

 • Wil jij de relatie met jezelf verbeteren? Of worstel je met een negatieve houding naar jezelf?
 • Wil jij jouw relatie met anderen verbeteren? Of ervaar je regelmatig problemen in relaties met anderen?
 • Wil jij gezondheidsklachten verlichten?
 • Ben je snel geïrriteerd of heb jij last van stress in welke vorm dan ook?


Dan is de Training Compassie – The Intensive iets voor jou! 

De training 'Compassie - The Intensive' is een intensieve incompany of online training van 7 korte bijeenkomsten van 2 - 2,5 uur, verdeeld over 7 weken. De 7e en laatste bijeenkomst bestaat uit een mindful wandeling van 2 uur.

Waarom (zelf)compassie?                        

Het valt mij op dat deelnemers aan trainingen of coachees verstandelijk vaak heel goed in staat zijn om nieuwe manieren van denken te ontwikkelen en te bedenken hoe ze effectiever kunnen omgaan met stress en pijnlijke situaties, maar dat hun gedachten vaak een negatieve ondertoon hebben. Rationeel gezien kunnen ze perfect bedenken hoe ze moeten handelen. In de praktijk hebben ze moeite met het voelen en ervaren van de bijbehorende (compassievolle) emoties.

De balans tussen denken en voelen lijkt verstoord. Veelal wordt dit veroorzaakt door een competitief en ambitievol (werk)patroon of juist een agressieve, angstige en afkeurende levensstijl. Beide zorgen ervoor dat die deelnemers (te) hard zijn voor zichzelf, zichzelf kritisch beoordelen en zichzelf sneller als minderwaardig of incompetent beschouwen.


Wat is compassie?

Compassie wordt omschreven als het vermogen je betrokken te voelen bij pijn en lijden, zowel van jezelf als dat van anderen. Het is een vaardigheid. Compassie richt zich op de kracht en moed om aandacht te schenken aan het lijden van jezelf en van anderen, aan de onnodige stress die jij ervaart.


(Zelf)compassie gaat samen met:

 • Optimisme en positieve emoties
 • Groter zelfrespect en begrip voor eigen tekortkomingen
 • Sociale verbondenheid
 • Het vervullen van een betekenisvol leven
 • Effectievere emotieregulatie
 • Een geringere impact van negatieve of stressvolle gebeurtenissen
 • Minder angst om fouten te maken of afgewezen te worden
 • Gezondheidsbevorderend gedrag
 • Levensgeluk en werkplezier
Het verschil tussen mindfulness en compassie

Het verschil tussen mindfulness en compassie kan als volgt worden omschreven 'Mindfulness is gericht op het maken van ruimte met aandacht. Compassie is gericht op het vullen van die ruimte met warmte'. (Dewulf) 


Wat leer je tijdens de compassie training? 

Het doel van de compassie training is het ontwikkelen van het vermogen om rustiger aan te doen en daarbij veiligheid en verbondenheid te ervaren. We kijken daarbij naar stressvolle situaties vanuit een evolutionair perspectief. Onze emotieregulatiesystemen kunnen zo ontregeld zijn dat we onnodig stress ervaren. Daarbij kunnen we stressvolle situaties niet meer goed inschatten en raakt ons vermogen om problemen op te lossen verstoord. Het gevolg is dat we ook niet meer op tijd (kunnen) ontspannen en opladen.


Elementen van de compassie training

 • Compassievol denken: Stressvolle en moeilijke gedachten op een compassievolle wijze benaderen (op een niet oordelende manier opmerken en accepteren in plaats van afkeuren, veroordelen of vermijden) waardoor begrip ontstaat en mogelijkheden om op een helpende manier actie te ondernemen.
 • Compassievol voelen: Herkennen van emoties die gericht zijn op gevaren, emoties die gericht zijn op het nastreven van doelen en emoties die samenhangen met gevoelens van veiligheid en kalmte. Het leren een evenwicht te vinden tussen deze emoties.
 • Compassievol gedrag: Sterke eigenschappen ontwikkelen om de confrontatie met moeilijkheden aan te gaan en om gemotiveerd lijden aan te pakken en te voorkomen.
 • Mindfulness: Ruimte maken met aandacht en bewustzijn voor gedachten en emoties die in de geest opkomen. Gebruik maken van de zintuigen om het contact met het hier-en-nu te ervaren. Je op een accepterende, niet-oordelende manier verhouden tot stressvolle gedachten en emoties en ermee werken.Kijk op N-Mrii's Online Academy voor het online aanbod!


Wanneer deze training uitstellen?

Deze training is minder geschikt voor mensen in een acute crisissituatie, acute rouwfase of met een ernstig onverwerkt trauma, persoonlijkheidsstoornis, depressieve stoornis of andere psychische aandoeningen.


 
Opbellen
E-mail