Reaching the next level in life and business!
.

Verbindende dialoog

In gesprek zijn en blijven. Ook bij verschil van inzicht!


Herken je dat?

Dat een collega steeds over de details begint van een stuk en dat hij maar niet los kan laten. Of dat jij het idee hebt dat ze jouw zorgen niet begrijpen en je het gevoel hebt dat je niet gehoord wordt. Je krijgt dan juist de neiging om te gaan drammen waarmee er nog meer gedoe ontstaat.

Of dat een collega steeds emotioneel wordt als iemand haar feedback geeft. Ze voelt alles als een persoonlijk aanval terwijl je haar juist wilt helpen. Of dat je een mail krijgt, met iedereen in de cc, waarin de ander je ergens van beschuldigd terwijl de inhoud helemaal niet klopt. Of dat je collega steeds allerlei feiten naar boven haalt. Zelfs van jaren terug en iedereen erbij betrekt.

Hoe reageer je dan?

We zijn geneigd om vanuit emotie te reageren op situaties die bedreigend overkomen. Als we ons persoonlijk aangevallen voelen, creëren we onze eigen misleidende verhalen, waardoor 'normale' communicatie niet meer mogelijk lijkt. De feiten worden ingeruild voor interpretaties die een eigen (emotioneel) leven gaan leiden. Daarbij gaan we als slachtoffer medestanders zoeken en de dader groter maken door hem of haar eenzijdig te beschuldigen.

Het lukt dan niet meer om 'zakelijk' naar het eigen aandeel en het gedrag van de ander te kijken of naar de manier waarop wordt gecommuniceerd. Persoon en gedrag, maar ook vaak inhoud en proces, worden volledig met elkaar vermengd. Toegeven is niet meer mogelijk en het enige doel is gezichtsverlies te voorkomen.    

Het wordt nog vervelender als er twee kampen binnen de organisatie ontstaan die steeds verder uit elkaar komen te liggen. Vaak is niet eens meer duidelijk wat de onderliggende reden van de verhardende discussie is en zitten beide partijen veilig vanuit hun eigen schuttersputje met allerlei onzinnige munitie te vuren op de ander.  Hiermee graaft een ieder zich vast in zijn eigen (misleidende) verhaal.

Een verbindende dialoog voeren

Het is handiger om vanuit wij te kijken naar elkaars werkelijkheid en de gezamenlijke werkelijkheid, en samen grijstinten te ontdekken. Het uitgangspunt is te kijken naar de goede bedoelingen van elkaar. Dat we intentie en impact van elkaar scheiden. Hierbij ga je ervan uit dat de ander handelt vanuit een positieve intentie maar dat het effect van het gedrag negatief kan zijn. 

Inhoud van de training

De training 'De verbindende dialoog voeren' bestaat uit twee onderdelen waarin je verschillende communicatietechnieken leert. Het eerste onderdeel gaat over het 'assertief' reageren op kritiek of verzoeken van anderen. Het tweede onderdeel gaat over het krachtig overbrengen van jouw boodschap.


Onderdeel 1 - De aanspreekbare ontvanger

Het doel van dit onderdeel is het verkennen en verdiepen van je eigen primaire communicatiepatronen. Wat doe je als je verbaal aangevallen wordt of als je je niet prettig voelt tijdens een gesprek? In hoeverre blijf je rustig en sta je open voor de mening van de ander? Dit gaat over aanspreekbaar zijn op gedrag en resultaten.

Onderdelen:

  • Communicatie onder druk - Jouw strategie als het onveilig wordt!
  • Optimaal aansluiten bij de ander - De kracht van effectief incasseren!
  • Vastlopende communicatie verkennen - Hoe verhalen tot stand komen!
  • Voorspelbaar interveniëren - De roos van Leary in de praktijk!


Onderdeel 2 - De aanmoedigende zender

De bedoeling van dit onderdeel is te leren op een rustige manier het gesprek aan te gaan en de feiten vriendelijk doch duidelijk op tafel te leggen. Ook leer je een collega aan te spreken op het moment dat een afspraak niet wordt nagekomen, hij of zij gedrag vertoont wat je irritant vindt of een grens van respect overschrijdt. Het resultaat? Na dit onderdeel kun je iemand veilig en vertrouwd aanspreken, een gelijkwaardig gesprek voeren en de ander ook aanmoedigen!

Onderdelen:

  • De basis van feedback - Feitelijk feedback geven!
  • Niet nakomen van afspraken - Aanspreken op gedrag met hulp van de norm!
  • Een oprecht compliment - Een goed compliment op resultaat, proces of gedrag!
  • De verbindende dialoog - Van discussie naar dialoog!

 


N-Mrii's Follow-up Programma

Als deelnemer aan de training 'De  verbindende dialoog voeren' ontvang je, naast het werkboek 'De verbindende dialoog' en de checklists, gedurende acht weken aanvullende opdrachten via mail. Je werkt de opdrachten wekelijks uit aan de hand van jouw eigen praktijk. Daarbij kun je de uitwerking terugsturen voor feedback.

 

Doeltreffend Overleggen
Veerkracht
Coaching
 
Opbellen
E-mail