Reaching the next level in life and business!
.

Leiderschap

Een effectief leider verdient het respect van zijn of haar medewerkers. Creëert vertrouwen en biedt sociale steun aan de medewerkers. Uiteraard stelt deze leider ook heldere en duidelijke grenzen zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Als leider binnen een organisatie heb je te maken met drie vormen van leiderschap die worden samengevat in de term 'Waarderend Leiderschap':      

Sturend Leiderschap

  • Sturend leiderschap gaat over taakgericht gedrag. De resultaten die worden bereikt zijn een gevolg van gestelde doelen en concreet meetbaar. Als taakgericht leider hou je je bezig met de volgende vragen; Welke smart-doelen stel ik als leider? Hoe vertaal ik strategische en tactische plannen naar operationele jaarplannen? Waaruit bestaat mijn managementinformatie? Hoe vaak meet ik en wanneer moet ik bijsturen? Wie betrek ik daarbij? Wie voert welke taken uit? Wat zijn de grote lijnen en hoe blijf ik weg van de details? Hoe houd ik overzicht en bewaak ik deadlines? Hoe zorg ik voor verbinding met de markt en met de interne keten? Welke innovaties zijn op korte en langere termijn nodig? Wat zijn kansen en bedreigingen voor de organisatie, voor mijn team(s) en voor mij?

Coachend Leiderschap

  • Coachend leiderschap betreft procesgericht gedrag en is minder goed meetbaar. Vragen die een leider moet kunnen beantwoorden zijn; Hoe werkt mijn team onderling en binnen de organisatie samen aan het bereiken van doelen? Hoe zorg ik dat individuele medewerkers voortgang boeken in hun functioneren maar ook het team als geheel? Welke groepsnormen spreken we af waarbij én resultaten worden behaald én de samenwerking plezierig is? Hoe ontwikkel ik een positief leerklimaat? Hoe coach ik mijn medewerkers zodat ze betrokken, bevlogen en tevreden zijn én resultaten neerzetten?

Persoonlijk Leiderschap

  • Persoonlijk leiderschap gaat over het benutten en ontwikkelen van de eigen vaardigheden en competenties die nodig zijn als leider van een groep mensen. Maar ook over vaardigheden om de hectiek in de leiderschapsfunctie het hoofd te bieden. Hoe zorg ik als leider voor overzicht en de indeling van mijn taken? Wat delegeer ik en wat doe ik zelf? Welke prioriteiten stel ik? Wanneer bereid ik overleggen voor én werk ik mijn mailbox bij?

Bij Waarderend Leiderschap ligt de focus op het waarderen van medewerkers en het erkennen van hun bijdrage in de organisatie. Het draait om de vraag 'Hoe zorg je ervoor dat je betrokken medewerkers hebt en houdt?'.

Strategie Sessie en Leiderschapsprogramma

Hiervoor is een strategische sessie met directie en management mogelijk met een plan van aanpak als resultaat. 'Waarderend leiderschap' wordt ook aangeboden in de vorm van een incompany leiderschapsprogramma waarin leidinggevenden hun leiderschapscompetenties verder kunnen ontwikkelen. Dit doen ze in teamverband. De leidinggevenden gaan gedurende een langere periode samen aan de slag om nieuwe of andere vaardigheden aan te leren. Met dit intensieve programma wordt een 'nieuwe' leiderschapscultuur geborgd. De training wordt op maat gemaakt voor elke organisatie aan de hand van een diagnose van de huidige en gewenste situatie.

Leiderschapsprogramma
Leiderschapscoaching
Teamontwikkeling


 
Opbellen
E-mail