Reaching the next level in life and business!
.

Teamcoaching

Waarom teamcoaching en teamontwikkeling?

Het doel van teamcoaching is het stimuleren van het eigenaarschap en samenwerking binnen het team. Teams bevinden zich in verschillende ontwikkelfasen.

Samenwerken, lees effectieve interactiepatronen in het team en eigenaarschap van het doel van het team, is essentieel voor een winnend team. Een winnend team zet geweldige resultaten neer met trots en plezier. De manier van communiceren en de onderlinge beeldvorming gooien vaak zand in de motor van een goed functionerend team. Door het team in beweging te brengen met een nieuwe (zelf uitgewerkte) koers worden kracht en kwaliteiten gebundeld.  

Teamcoach- of teamontwikkeltraject

Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever wordt een verkennend gesprek gevoerd met het team of maken de teamleden samen een analyse van de teamontwikkeling op basis van taakvolwassenheid en interactiepatronen. Teamcoaching is tevens gericht op het helder krijgen van de teamdoelmatigheid. Hierbij wordt gekeken naar de doelen van het team, de taken en rollen binnen het team, de procedures en de persoonlijke verhoudingen. Afhankelijk van het 'maturity-stadium' waarin het team zich bevindt en de analyse van de 'teamdoelmatigheid' worden interventies toegepast. 

De opdrachtgever kan daarbij kiezen voor het toepassen van de 'team-meetlat' waarbij de harde structuur, eigenaarschap, interactiepatronen en samenwerking, leiderschap en de dieptestructuur gestructureerd worden gemonitord. Het team wordt in dat geval gedurende meerdere sessies gecoacht en getraind in de gewenste teamcompetenties en groepsontwikkeling.

 

Wat kan teamcoaching opleveren?

  • Gezamenlijke resultaatverantwoordelijkheid
  • Teamplanning en doelgerichtheid
  • Gedragen besluitvorming
  • Zuivere feedback geven, vragen en ontvangen
  • Positieve samenwerking
  • Effectief onderhandelen
  • Conflictvaardigheden
  • Betrokkenheid, tevredenheid en bevlogenheid


Vrijblijvend gesprek
Training
Next Level

Ervaringen van teams


Terug naar overzicht

01-2018

'Ik ben aan het denken gezet over mijn eigen bijdrage in het team.'

‘Vooraf dacht ik ‘alweer een teamdag waarbij er om de werkelijk spelende problemen wordt heen gedraaid’. Tijdens deze dag bleek dat totaal niet het geval te zijn. Bijeenkomst als ontzettend positief ervaren waarbij er eindelijk gericht over de problemen werd gepraat. Het team wil in zijn volledigheid vooruit. Ik ben tevreden over de trainer! De manier waarop de problemen naar boven worden gehaald.’
‘Ik ben tevreden over de opbouw en het ‘veilige’ klimaat tijdens de teamdag. Deze heeft zeer goed voldaan aan mijn verwachtingen. Ik denk dat er een duidelijker bewustzijn is ontstaan bij mij en mijn collega’s. Anne-Marie zorgde voor een positieve sfeer en greep in waar nodig. Het mediëren, waardoor verschillende mensen elkaar gaan begrijpen, is een hele goede eigenlijk waardoor een goed klimaat ontstaat. Bedankt voor de organisatie van deze positieve dag!’
‘Super dag gehad. Dank je’
‘Het was ’n zinvolle leuke dag! Verhelderend’
‘Gedachte vooraf; weer een hoop ‘blabla’ waar uiteindelijk niks mee wordt gedaan. Maar een positief gevoel aan het einde van de dag. We willen allemaal hetzelfde (vertrouwen en veiligheid). Het programma was goed, afwisselend! En de trainer heel goed. Prettige sfeer. Positief! Het was wel een intensieve dag.’
‘Persoonlijk, open, uitdagend programma. Topcoach!’
'De teamcoachingsdag van Anne-Marie was ontzettend leerzaam. Heb in 20 jaar onderwijs al verscheidende cursussen mee mogen maken. Vaak goedbedoeld, vaak na afloop aardig, maar erg veel hebben we er niet van opgestoken. Was te vaak de conclusie. Zo niet deze bijeenkomst.... Anne-Marie had een zeer duidelijke, adequate aanpak. Ze had direct door wat er speelde in het team, wie ze moest aansporen en wie ze moest dekselen. Ik heb zelden iemand meegemaakt die dit zo snel doorhad en hier dan ook daadwerkelijk direct mee aan de slag ging. Zeer natuurlijk werd dit verweven in het proces dat ze voor ogen had. Wat een mensenkennis, wat een kennis van zaken en wat een directe aanpak. Daar houd ik van. Iedereen in het team was het er na afloop over eens dat dit een zeer leerzame dag was geweest. Waar ze als team mee verder konden. Mezelf incluis.'
‘Ik had hele lage verwachtingen van deze dag maar het resultaat is positief. Ik heb geleerd dat ik teveel terug kijk en meer vooruit moet kijken. Prima trainer! Bedankt voor de zinvolle invullen van de dag.’
‘Ik dacht dat we elkaars problemen gingen uitspreken. Het was beter, op de toekomst gericht. De trainer is goed in het benoemen van de feiten en complimenten geven. Bedankt!’
‘Ik weet nu waar de pijn ligt in het team en wat we kunnen doen om dit te draaien. Prima opbouw. Top trainer. Doorvragen, open en eerlijk, humor, direct zijn.’
‘De teamdag heeft meer gebracht dan verwacht. De trainer is duidelijk, goed analyserend. Knap! Deze dag heeft mij aan het denken gezet over mijn eigen bijdrage.’Terug naar overzicht


 
Opbellen
E-mail