Reaching the next level in life and business!
.

Advies

Vormen van advies

Werkstress, werkdruk en werkgeluk op de agenda van uw organisatie?

In mijn loopbaan als manager heb ik ervaren dat de focus van mijn functie lag op het neerzetten van financiële resultaten, het borgen van kwaliteit en het motiveren van medewerkers. Stress, flexibiliteit en veerkracht stonden niet op de strategische agenda.

Stress komt met name naar voren bij medewerkers-tevredenheidsonderzoeken onder het kopje 'werkdruk'. Ook tijdens voortgangs- en beoordelingsgesprekken worden werkdruk, stress en stressbestendigheid besproken als onderdeel van het functioneren. In dat kader is het verstandig te onderzoeken of er sprake is van psychologische werkdruk of dat de workload te groot is in relatie tot de functie en de beschikbare tijd of dat andere factoren bijdragen aan de ervaren stress. Daarbij kan de ene medewerker veel meer aan dan de andere. Dat heeft niet alleen met perceptie van de workload te maken maar ook met het beschikken en benutten van de juiste vaardigheden en mindset!

Doordat de focus nog te veel op verzuim en gezondheid ligt, wordt stress- en gelukmanagement in veel organisaties niet optimaal benut en is nog veel te winnen. Bevlogen medewerkers zijn over het algemeen veerkrachtiger, ervaren meer werkplezier en behalen hogere resultaten. Het bevorderen van werkgeluk en bevlogenheid, zijn belangrijke doelen in het omgaan met werkdruk en stress binnen de organisatie. Management van stress, flexibiliteit en veerkracht heeft een bewezen invloed op de resultaten van de organisatie.

Aan de slag met werkdruk en werkgeluk in uw organisatie?

Of kiest u voor een Team Strategie Sessie waarmee het team zelf aan de slag gaat met de vertaling van strategische doelen naar operationele jaarplannen!

Kijk ook naar het Work Flow programma speciaal voor organisaties!

Onderwerp nodig voor een heidag?

Kies dan voor een Stress Strategie Sessie!

 
Opbellen
E-mail