Reaching the next level in life and business!
.

Elke dag een klein beetje minder stress...

Leiderschap

Effectiviteit

Veerkracht

Een effectief leider verdient het respect van, creëert vertrouwen bij en biedt sociale steun aan de  medewerkers. En stelt ook heldere grenzen.

Leiderschap omvat drie aspecten. Allereerst  sturend leiderschap waarin visie en doelen voorop staan. Dit is al het taakgerichte gedrag van een leider om resultaten neer te zetten. Vervolgens is er coachend leiderschap dat gericht is op het ontwikkelen en benutten van de sterke kanten van medewerkers. Ten slotte gaat persoonlijk leiderschap over het optimaal benutten en ontwikkelen van de eigen kwaliteiten en competenties. 

Het is belangrijk om over een goede basis aan efficiency- en effectiviteitsvaardigheden te beschikken. Persoonlijke effectiviteit gaat over resultaten neerzetten en doelen bereiken op een zodanige manier dat de beschikbare tijd optimaal wordt besteed. 

Interpersoonlijke effectiviteit betreft de sociale relaties op het werk, het doeltreffend en plezierig samenwerken met collega's, leidinggevenden en (interne) klanten of andere partijen. Het doel is opbouwende en verbindende communicatieve vaardigheden te ontwikkelen om goed te kunnen samenwerken. 

Veerkracht is de vaardigheid om te dealen met tegenslag, teleurstelling, verandering en stress. Het vermogen om evenwichtig en effectief gedrag te tonen onder druk en je aan te passen aan de omstandigheden. Ook wel stressbestendigheid genoemd.

Veerkracht gaat dus over omgaan met tegenslagen en stress, over buigen en weer terugveren. Groeien en ontwikkelen dankzij en ondanks teleurstelling en tegenwind.

Een veerkrachtig persoon komt vaak sterk(er) uit een moeilijke periode en maakt een  persoonlijke groei door.


Aan de slag met Leiderschap
Aan de slag met Effectivitet
Aan de slag met Veerkracht


De uitdagingen van werken in een organisatie

Werken in een organisatie kan uitdagend zijn. Het is een complex geheel van doelen bereiken, taken uitvoeren, samenwerken, talenten inzetten en omgaan met werkdruk. Je kunt het vergelijken met het balanceren op een dun koord, waarbij de koordloper wordt geacht de overkant zo snel mogelijk te bereiken zonder te vallen. Dat feit op zich is al een opgave voor één persoon. Laat staan voor een hele organisatie met koorddansers, die allemaal op eigen of elkaars touwen bewegen. Dat maakt het werken met anderen onvoorspelbaar.

Mensen zijn geneigd om in de 'controlemodus' te schieten als zaken onoverzichtelijk worden. Ook in organisaties. Dat geldt niet alleen voor leidinggevenden, we doen het allemaal. Voorspelbaarheid en overzicht, als ook vertrouwen en veiligheid, zijn nodig om ontspannen te kunnen functioneren. Vaak lijken tegengestelde belangen te spelen bij de verschillende spelers in een organisatie. 

Als je dieper kijkt, liggen de belangen vaak gewoon op één en dezelfde lijn. Elk(e) medewerker, leidinggevende, team en organisatie streeft naar de vervulling van twee basisbehoeften. De eerste basisbehoefte is autonomie. Het zelfstandig kunnen bepalen hoe iemand zijn of haar werk uitvoert. Het gaat over regelmogelijkheden, over invloed uitoefenen, over meebepalen wat er gebeurt, over meedenken in oplossingen, over het optimaal inzetten van de eigen kwaliteiten en sterktes. De tweede basisbehoefte is welbevinden. Het erbij horen in het team en de organisatie. Het mogen zijn zoals je bent, met je achtergrond, talenten en kwetsbaarheden. Het gaat over het innemen van de plek die beschikbaar is in de organisatie en van daaruit kunnen handelen. Het geven en ontvangen van sociale steun, prettig samenwerken met collega's.


N-Mrii

makes

things

happen!


N-Mrii Stress & Performance Solutions

  • helpt leidinggevenden organisatiedoelen te vertalen naar team- en medewerkersdoelen en ondersteunt leidinggevenden hun coachingsvaardigheden effectiever in te zetten zodat de teamleden gefocust en bevlogen resultaten kunnen neerzetten.
  • coacht stagnerende, onderpresterende en slecht communicerende teams zodat de teamleden met plezier en doelgericht kunnen samenwerken én het team succesvol en energiek teamdoelen kan bereiken.
  • ondersteunt en coacht leidinggevenden en medewerkers met werkdruk of stress in het ontwikkelen en vergroten van hun time- en stressmanagementvaardigheden zodat ze vitaal en met energie hun functie kunnen vervullen én op elk moment overzicht hebben.
  • begeleidt en coacht betrokken leidinggevenden en medewerkers die het moeilijk vinden om grenzen te stellen of nee te zeggen, problemen ondervinden in de samenwerking met collega's of medewerkers zodat ze overtuigend, krachtig en optimistisch het gesprek kunnen aangaan zonder zich zorgen te maken over de onderlinge relatie. 


Training
Contact
Coaching

Maastricht Heerlen, Sittard, Kerkrade, Landgraaf, Valkenburg, Roermond, Weert, Venlo, Nijmegen, Eindhoven, Valkenswaard,  Geldrop, Best

 
Opbellen
E-mail