Reaching the next level in life and business!
.

Teamcoaching

Waarom teamcoaching en teamontwikkeling?

Het doel van teamcoaching is het stimuleren van het eigenaarschap en samenwerking binnen het team. Teams bevinden zich in verschillende ontwikkelfasen.

Samenwerken, lees effectieve interactiepatronen in het team en eigenaarschap van het doel van het team, is essentieel voor een winnend team. Een winnend team zet geweldige resultaten neer met trots en plezier. De manier van communiceren en de onderlinge beeldvorming gooien vaak zand in de motor van een goed functionerend team. Door het team in beweging te brengen met een nieuwe (zelf uitgewerkte) koers worden kracht en kwaliteiten gebundeld.  

Teamcoach- of teamontwikkeltraject

Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever wordt een verkennend gesprek gevoerd met het team of maken de teamleden samen een analyse van de teamontwikkeling op basis van taakvolwassenheid en interactiepatronen. Teamcoaching is tevens gericht op het helder krijgen van de teamdoelmatigheid. Hierbij wordt gekeken naar de doelen van het team, de taken en rollen binnen het team, de procedures en de persoonlijke verhoudingen. Afhankelijk van het 'maturity-stadium' waarin het team zich bevindt en de analyse van de 'teamdoelmatigheid' worden interventies toegepast. 

De opdrachtgever kan daarbij kiezen voor het toepassen van de 'team-meetlat' waarbij de harde structuur, eigenaarschap, interactiepatronen en samenwerking, leiderschap en de dieptestructuur gestructureerd worden gemonitord. Het team wordt in dat geval gedurende meerdere sessies gecoacht en getraind in de gewenste teamcompetenties en groepsontwikkeling.

 

Wat kan teamcoaching opleveren?

  • Gezamenlijke resultaatverantwoordelijkheid
  • Teamplanning en doelgerichtheid
  • Gedragen besluitvorming
  • Zuivere feedback geven, vragen en ontvangen
  • Positieve samenwerking
  • Effectief onderhandelen
  • Conflictvaardigheden
  • Betrokkenheid, tevredenheid en bevlogenheid


Vrijblijvend gesprek
Training
Next Level

Ervaringen van teams


Terug naar overzicht

10-2018

MT-ontwikkeling

‘Door de teamdagen is het verschil in persoonlijkheden van het MT voor mij nu duidelijker, en dat deze met dit team in balans is. Alle leden hebben een positieve drive, die ieder nog op zijn manier het bedrijfsbelang voorop stellen. Na de sessies ben ik beter gaan communiceren met MT leden zonder dat er bijvoorbeeld overig personeel bij is. Voorheen ging ik wel eens mee met de negativiteit van collega’s, nu verdedig ik de MT-beslissingen in positieve zin. Daarnaast ben ik standpunten die in MT besproken zijn, beter gaan uitdragen naar personeel. Ook laat ik me niet meer negatief uit over MT leden.
Doordat ik lid van het MT ben geworden heb ik nu al een veel bredere kijk op mijn werk, op de doelen die we hebben en de positieve invloed die je zelf hierop kunt hebben. Training en de discussies hebben als resultaat gehad dat er op onze deelgebieden gezamenlijk strategie gemaakt zal worden die door ieder lid gedragen zal worden. In ieder geval bedankt voor je positieve bijdrage in de afgelopen weken.’
‘Mijn doel was het verder werken aan een sterk en elkaar respecterend MT. Weer een goede tweede dag. We zijn zeker op de goede weg! Was in bepaalde opzichten een eye-opener. Programma zat goed in elkaar. Heel tevreden over de opbouw, zeker nu ook het element “beweging” is ingebracht. De teamcoach stuurt aan op een sterk team. Een team waarbij een ieder zich op zijn gemak voelt zodat we onze mening durven te geven zeker ook als deze afwijkt (dus geen politieke correctheid).’
‘Ik wilde meer begrip voor en inzicht in elkaar. De openheid en sfeer vind ik erg prettig. Ik beveel een teamdag in deze vorm aan meerdere afdelingen aan. Kernbegrippen als vertrouwen, respect en openheid zijn voor alle team belangrijk. Ik ben heel tevreden over de teamcoach, speelt goed in op de groep.’
‘Ik heb meer inzicht gekregen in de werkwijze en problematiek van de andere afdelingen en mede MT-leden. Hierdoor kan ik beter en gerichter communiceren om tot (integrale) oplossingen te komen. Door de teamdagen is er meer overleg en begrip/respect voor elkaar als MT. We zijn een MT in opbouw. Er is meer respect en interesse is voor elkaars mening. Een basis voor goede samenwerking en besluitvorming binnen het MT. Op maat gemaakte teamdagen. Goede invulling naast eigen confrontatie. Succesvol. Super gedaan!’Terug naar overzicht


 
Opbellen
E-mail